Skip to content Skip to footer

CUBSY příběh

V únoru roku 2020, kdy z důvodu pandemie COVID 19 započaly přísná opatření, došlo také ke značnému vlivu na průmyslovou výrobu a tudíž také na naší výrobní firmu H.L.F. Skokově se nám snížily objednávky a tržby a museli jsem se s kolegy zamyslet nad účinným protiopatřením. Jednoznačně jsme dospěli k tomu, že musíme vymyslet nový produkt, který nebude tak závislý na nejistém vývoji v oblasti automotive, což byl v té době náš hlavní obor.

Inspirovali jsme se oblastí modulárních konstrukcí a potřebami zákazníků řešit (v této době primárně) jejich potřeby v oblasti překonávání bariér. Vznikl tak prvotní nápad – vytvořit stavebnici rampy pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Nápad jsme rozpracovali do projektu a od roku 2021 do roku 2023 probíhal vývoj systému CUBSY – modulární stavebnice. Spolupracovali jsme především s firmou DORPS, která vyvinula mobilní aplikaci CUBSY a Fyzikálním ústavem AV ČR, jehož úkolem bylo provádět veškeré testy prototypů konstrukčních prvků CUBSY.  

V závěru roku 2023 jsme dospěli k tomu, že systém CUBSY – konstrukční prvky - jsme schopni vyrábět a distribuovat, byl dokončen vývoj mobilní aplikace a současně jsme zajistili ochranu CUBSY z hlediska duševního vlastnictví.

Od roku 2024 jsem tedy připraveni oslovovat a uspokojovat naše zákazníky a samozřejmě nadále CUBSY zlepšovat a inovovat.

Budeme rádi pokud vy budete rádi s námi CUBSY.

My jsme CUBSY

CUBSY tým je založen především na spolupráci
společnosti H.L.F. (výroba konstrukčních prvků), společnosti DORPS (vývoj a správa mobilní aplikace) a
společnosti CUB.SYSTEMS (zajištění obchodní a marketingové podpory).

Společnost H.L.F.

Je tradiční českou firmou působící od roku 1996 v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu a působí především v oblasti vývoje a výroby spínačů, přepínačů, tlačítek, konektorů a v oblasti lisování kovů a plastů.

Společnost CUB.SYSTEMS

Koordinuje a integruje spolupráci HLF a DORPS a je hlavním komunikačním uzlem k partnerům a zákazníkům v národní a mezinárodním meřítku.

Společnost DORPS

Partner pro vývoj a integraci mobilní aplikace konstruktéra CUBSY a podpůrného modulárního informačního systému.

CUBSY partneři

Od počátku roku 2024 vytváříme sdílenou síť partnerů

tj. společností i fyzických osob, kteří se orientují jednak
na distribuci CUBSY, ale především jsou realizačními partnery
k zajištění podpory našich zákazníků.