Skip to content Skip to footer

Příznivci cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje upozorňují, že žijeme ve světě, který se postupně zahlcuje vlastní produkcí, která má bohužel často větší negativní dopady, než přidaná hodnota samotného produktu.

Modularita a opakované použití produktů s důrazem na minimální produkci odpadů je dle nás cesta, kterou nám umožňují  až neuvěřitelné technologické možnosti a kombinace různých technologií v oblastech, kde jsme si je dosud ani nedokázali představit. 

MODULÁRNÍ = PROSTOROVÝM A UŽITNÝM PODMÍNKÁM PŘIZPŮSOBENÝ.

Flexibilita produktu je podmínkou toho, aby mohl být využíván opakovaně a v různých způsobech užití a současně tak minimalizoval nepříznivé ekologické dopady.

Tento přístup, který se opírá o inovativní použití dostupných technologií a jejich vzájemnou kombinaci, se stal základním východiskem pro vývoj MODULÁRNÍHO SYSTÉMU CUBSY.

Univerzální užití

konstrukcí pro interiéry i extériery,
průmysl i domácnosti

Opakované použití

prvků pro další konstrukce
s využitím konfiguračního SW

Modulární konstrukční systém
CUBSY

Konfigurační SW

Konstruování potřebného
tvaru v reálné dizpozici

Jednoduchost

Malý počet konstrukčních prvků.

Modulární konštruční systém CUBSY

Unierzální užití

kostrukcí pro interiéry i extériery, průmysl i domácnosti

Opakované použití

malý počet konstrukčních prvků a konfigurační SW

Konfigurační SW

konstruování potřebného tvaru v reálné dizpozici

Jednoduchost

prvků pro další konstrukce s využitím konfiguračního SW

Partneři projektu

Harmonogram projektu

2019
První partnerské konzultace o možnosti použití AR (HLF+ DORPS)
2021
Tvorba prvního návrhu modulární konstrukce a navázání spolupráce s FZÚ
2021 až 2022
Vývoj konstrukčního systému společně s aplikací pro mixovanou realitu
2023
Dokončení vývoje a výroba prototypů a příprava sériové výroby a distribuční sítě v EU
2024
Rozšíření distribuční sítě mimo EU
2025
Rozšíření kapacit výroby a inovace produktu

Možnosti použití

Překonávaní bariér

Ve světě, který nás obklopuje existují bariéry, kterých si všimneme až tehdy, když je nedokážeme sami nebo s pomocí překonat. Tyto bariéry jsou v interiérech i exteriérech a ne všude lze použít trvalé stavební řešení. Princip CUBSY vytváříme natolik jednoduchý, aby konkrétní konstrukci (např. nájezdovou rampu) dokázal navrhnout a následně z univerzálních prvků sestavit i poučený laik.

Účelové konstrukce

V prostředí, kde žijeme, podnikáme, vyrábíme, pěstujeme… častokrát potřebujeme vymyslet pomůcku nebo účelové zařízení, které je natolik speciální, že v běžné obchodní síti nelze pořídit a současně je funkčnost takového zařízení dočasná a není tedy zapotřebí vyrábět vynikající řemeslný výrobek na míru. Jedná se například o kóje, ploty, ohrady, drobné stavby, pergoly, skleníky, pódia, dřevníky apod.

Skladování

Stále existuje potřeba ukládat věci, zboží, drobný materiál a častokrát se nám nedostává dostatku prostor. Systém CUBSY umožňuje vytvářet regálové a policové sestavy, které dokáží maximálně efektivně využít prostoru, kde mají být umístěny.

Přemisťování materiálu

Různé účelové vozíky, posuvné plošiny nebo pojízdné kóje ty jsou používány v různých provozech jako například ubytovací zařízení, prádelny, drobné výrobní provozy apod. Dispozice objektů, kde jsou používány, si vynutí speciální rozměry těchto účelových zařízení určených k přemísťování věcí či materiálů.

Veřejný mobiliář

Pro různé sezónní nebo mimořádné akce, ale také pro trvalé umístění lze navrhnout a zkonstruovat stojany na kola, lyže, lodě, reklamní bannery, pódia, dočasné chodníky apod. Konstrukce lze snadno sestavit a umístit a následně rozebrat dle potřeby vytvářet nové pro danou dispozici uzpůsobené. 

CUBSY Tým

Martin Žárský

CUBSY vývoj a výroba

Nela Vrbová

CUBSY Česká republika

Dušan Okleštek

CUBSY Česká republika a Evropa

Kontaktujte nás

Formular CZ