Skip to content Skip to footer

Příznivci cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje upozorňují, že žijeme ve světě, který se postupně zahlcuje vlastní produkcí, která má bohužel často větší negativní dopady, než přidaná hodnota samotného produktu.

Modularita a opakované použití produktů s důrazem na minimální produkci odpadů je dle nás cesta, kterou nám umožňují  až neuvěřitelné technologické možnosti a kombinace různých technologií v oblastech, kde jsme si je dosud ani nedokázali představit. 

Flexibilita produktu je podmínkou toho, aby mohl být využíván opakovaně a v různých způsobech užití a současně tak minimalizoval nepříznivé ekologické dopady.

Tento přístup, který se opírá o inovativní použití dostupných technologií a jejich vzájemnou kombinaci, se stal základním východiskem pro vývoj MODULÁRNÍHO SYSTÉMU CUBSY.

Stavebnicové modulární konstrukce CUBSY

Univerzální užití

konstrukcí pro interiéry i extériery,
průmysl i domácnosti

Opakované použití

prvků pro další konstrukce
s využitím konfiguračního SW

Konfigurační SW

Konstruování potřebného
tvaru v reálné dizpozici

Jednoduchost

Malý počet konstrukčních prvků

Systém CUBSY je příležitostí realizovat snadno a rychle konstrukce pro různorodé využití. Svět modulárních stavebnicových konstrukcí umožňuje promyslet a realizovat své záměry snadno, na míru, efektivně, ekologicky a s nízkými náklady.

CUBSY podporuje vaši představivost a kreativitu a současně splní účelně a ekologicky zamýšlené funkce konstrukcí. Návrh konstrukce můžete provádět sami v reálné dispozici za pomoci konfigurační aplikace ve vašem smart phone.

Inspirujte se, tvořte a buďte CUBSY

Co všechno lze z CUBSY realizovat?

Podporujeme vaši představivost a kreativitu tím, že v aplikaci můžete využívat modul INSPIROMAT.

Na výzkumu a vývoji CUBSY se podíleli

Harmonogram projektu​

Možnosti použití

Překonávaní bariér

Ve světě, který nás obklopuje existují bariéry, kterých si všimneme až tehdy, když je nedokážeme sami nebo s pomocí překonat. Tyto bariéry jsou v interiérech i exteriérech a ne všude lze použít trvalé stavební řešení. Princip CUBSY vytváříme natolik jednoduchý, aby konkrétní konstrukci (např. nájezdovou rampu) dokázal navrhnout a následně z univerzálních prvků sestavit i poučený laik.

Účelové konstrukce

V prostředí, kde žijeme, podnikáme, vyrábíme, pěstujeme… častokrát potřebujeme vymyslet pomůcku nebo účelové zařízení, které je natolik speciální, že v běžné obchodní síti nelze pořídit a současně je funkčnost takového zařízení dočasná a není tedy zapotřebí vyrábět vynikající řemeslný výrobek na míru. Jedná se například o kóje, ploty, ohrady, drobné stavby, pergoly, skleníky, pódia, dřevníky apod.

Skladování

Stále existuje potřeba ukládat věci, zboží, drobný materiál a častokrát se nám nedostává dostatku prostor. Systém CUBSY umožňuje vytvářet regálové a policové sestavy, které dokáží maximálně efektivně využít prostoru, kde mají být umístěny.

Přemisťování materiálu

Různé účelové vozíky, posuvné plošiny nebo pojízdné kóje ty jsou používány v různých provozech jako například ubytovací zařízení, prádelny, drobné výrobní provozy apod. Dispozice objektů, kde jsou používány, si vynutí speciální rozměry těchto účelových zařízení určených k přemísťování věcí či materiálů.

Veřejný mobiliář

Pro různé sezónní nebo mimořádné akce, ale také pro trvalé umístění lze navrhnout a zkonstruovat stojany na kola, lyže, lodě, reklamní bannery, pódia, dočasné chodníky apod. Konstrukce lze snadno sestavit a umístit a následně rozebrat dle potřeby vytvářet nové pro danou dispozici uzpůsobené. 

Co potřebujete k naplnění vašich záměrů?

Minimum komponentů – maximální variabilita

Konstrukční komponenty CUBSY jsou navrženy a vyrobeny tak,
abyste s minimálním počtem stavebnicových konstrukčních
prvků docílili vámi požadovanou podobu konstrukce.

Základními konstrukčními prvky jsou kostka a držák trubky

Nosnými prvky jsou ocelové poplastované trubky

Doplňkové komponenty stavebnicového systému CUBSY pak umožňují instalovat

Pochozí, položné nebo obložné plochy

Technologie na konstrukce (solární panely, rozvaděče, klimatizace, květníky, skříňky apod.)

Usazení a kotvení konstrukcí

Pochozí, položné nebo obložné plochy

Technologie na konstrukce (solární panely, rozvaděče, klimatizace, květníky, skříňky apod.)

Usazení a kotvení konstrukcí

Pojezdová kolečka

Ochranné prvky (kryty spojů apod.)

Pojezdová kolečka

Ochranné prvky (kryty spojů a pod.)

CUBSY aplikace

Buďte CUBSY – navrhujte svá vlastní řešení!

Aplikace ke stažení je v uživatelských modulech bezplatná.

K tomu, abyste tvořili vlastní konstrukce, které přesně vyhovují vašim představám a požadavkům, nepotřebujete víc, než být v místě, kde chcete konstrukci realizovat a zvládat uživatelsky práci se smartphonem.

Aplikace CUBSY obsahuje řadu dalších modulů, které podporují procesy výroby, konstruování, zásobení, fakturace, inventarizace, CRM apod. Tyto moduly jsou zpřístupněny našim partnerů taktéž bezúplatně.

Aplikace ke stažení je
v uživatelských modulech bezplatná.

K tomu, abyste tvořili vlastní konstrukce, které přesně vyhovují vašim představám a požadavkům, nepotřebujete víc, než být v místě, kde chcete konstrukci realizovat a zvládat uživatelsky práci se smartphonem.

Aplikace CUBSY obsahuje řadu dalších modulů, které podporují procesy výroby, konstruování, zásobení, fakturace, inventarizace, CRM apod. Tyto moduly jsou zpřístupněny našim partnerů taktéž bezúplatně.

Máte doplňující otázky?

Na Vaše dotazy jsme připraveni odpovědět, kontaktujte nás!

info@cub.systems
CUB.SYSTEMS s.r.o.
Hajnice 127, Česká republika

Formular CZ - NEW